Tornar

Molí d'Espioca

Codi
12
Denominació
Molí d'Espioca
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Ubicació
Carretera N. 340, km. 25
Barri
La Coma
Data construcció
S.XVIII
Data transformacions
Ca. 1990
Accés tradicional
Camí del Toll
Nou accés
N. 340
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Molins - Molins hidraùlics
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Es tracta d'un conjunt de format per una bassa on s'emmagatzema l'aigua i una sèrie de cossos d'una i dues crugies que possiblement s'han anat adossant uns als altres conforme han anat creixent les necessitats. En la part posterior trobem les restes d'un fumeral de rajola, la qual cosa ens indica un canvi en l'energia utilitzada per a moure el molí
La bassa es troba semiexcavada i ocupa una superficie irregular amb murs de pedres unides amb calç. Actualment una part d'aquesta bassa s'ha condicionat per a prendre el bany, mentre que l'altra s'ha reblit de terra i es destina a hardi
La resta de construccions està formada per diversos cossos de murs de maçoneria, actualment arrebossats amb morter de ciment, amb coberta de diversos faldons de teula àrab recolzada sobre forjat de biguetes de fusta. Les obertures no responen a una ordenació simètrica i sembla que la seua disposició es troba prou alterada, tot i que algunes d'elles encara conserven les seues reixes de ferro forjat originals. En la part posterior trobem un pati tancat, rodejat per porxos, que han estat en part enderrocats a les primeries de la dècada dels noranta com a conseqüencia de les obres d'ampliació la carretera
En la part posterior trobem el fumeral, que ens indica que possiblement cap a finals del segle XIX o les primeries del segle XX, l'energía emprada per a moure les moles del molí sería el vapor, be en substitució, o com a complement de la hidràulica. El fumeral esta construit amb rajola. El cos inferior és de planta quadrada, rematat per una cornisa amb denticles, mentre que el tronc és octogonal, i es troba degollat en la seua part superior
Tot i que no hem pogut tindre accés, sembla que el seu interior es troba prou transformat
El molí entra en funcionament quan l'aigua que cau de la bassa entra en contacte amb els àlems del rodet. Aquest transmet el moviment a una mola situada damunt el cacau sobre la planta baixa de l'edifici, a través d'un eix anomenat arbre. Hi ha dues moles : la inferior, que es fixà, i la superior que gira moguda pel rodet. Aquestes apareixen cobertes per un caixó de fusta. El gra es vessava dins un caixó de fusta en forma de piràmide invertida : la tolva. Des d'allí queia el gra en el forat central de la mola superior i per un forat frontal eixia convertit en farina
En l'espai destinat a les moles en molts molins hi havia una grua per a poder alçar les moles, ja que cada cert temps es desgastaven i calia picar-les
Es tracta d'un mecanisme d'hacer amb un caragol que permet la seua elevació. Aquest aparell permetía el moliner treure la mola del seu emplaçament i traslladar-la de lloc per a picar-la

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble