Tornar

Motor, Camí de Terrabona 02

Codi
14
Denominació
Motor, Camí de Terrabona 02
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Terrabona
Ús primitiu
Residencial
Data construcció
Ca. 1930
Accés tradicional
Camí de Tarrabona
Estat contexte
Mal estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant una conctrucció de planta quadrangular alçada amb murs de maçoneria que presenten poques obertures i coberta a dues vessants amb forjat de biguetes de fusta i entabacat de rajola. La coberta és de teula àrab. Aquesta edificació tanca un pou artesà, protegit amb un àmpit de rajola, i la maquinària per a elevar l'aigua, que actualmente ha desaparegut. També presenta al seu interior restes d'unes cambres destinades per a l'estada temporal de motorista, sobre tot en els mesos de millor oratge, que coincideix quan més feina tenien per a regar. Dalt d'eixes cambres hi havia una coberta plana, a la qual s'accedia des d'una escala de volta de rajola que encara es conserva. Amb posterioritat es va ampliar adossant una nova crugía en un dels costats, que ha quedat integrada dins una de les vessants de la coberta que es va dedicar a habitatge per al motorista
Aquest motor, que podem situar cronològicament en la dècada dels quaranta dels trenta del segle XX, empra com a energía l'electricitat. Per aquest motiu presenta a un angle de la construcció una torreta construida en rajola per a instal.lar-hi la comesa elèctrica. En la part interior, sota la torreta trobemles restes de l'antiga instal.lació elèctrica del motor, que es trobaven tancades per una porta amb la finalitat d'impedir un accés directe a les instal.lacions per part de personal aliè al motor, tot atenent la perillositat del corrent d'alta tensió
Com que no ha tingut una bassa on vessar el cabal bombejat del subsòl, l'aigua anava a parar directament a les tuberies per a regar els diferents camps. Per evitar que una concentració d'aire poguera reventar-les per la pressió exercida es construeix junt al motor un respirall, consistent en un tub de ferro situata damunt la tuberia de forma vertical, i d'una alçada considerable per que la pressió de l'aigua no poguera ultrapassar-lo, i així facilitar l'eixida únicament de l'aire

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.