Tornar

Motor de Pallorfa o Lletuga

Codi
15
Denominació
Motor de Pallorfa o Lletuga
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Terrabona
Data construcció
Ca. 1900
Data transformacions
Ca. 1960
Accés tradicional
Camí de Tarrabona
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest conjunt està format per un edifici de planta rectangular que possiblement substitueix un altre anterior. Aquest presenta una torreta per a la comesa elèctrica pegada a l'antic fumeral, la qual cosa ens indica que ens trobem davant un antic motor a vapor que posteriorment va ser transformat en elèctric. El fumeral servia per a expulsar els fums i els gasos del procés de combustió
El fumeral, apartant-se de la tipologia més difosa en la comarca de base quadrada, s'assenta sobre una base octogonal, igual que el canó, de forma tronco-cònica, per impedir per la part superior l'entrada d'aire fred i facilitar així un corrent d'aire per inversió tèrmica, que presenta la mateixa secció
La base es rematada amb una cornisa de denticles feta amb rajola. Aquestes màquines a vapor estaven formades per un motor tèrmic amb pistó fix horitzontal i concondensació i una roda de paletes que funcionava amb trasmisió reductora de corretges. Es van difondre molt ràpidament en les zones d'expansió del regadiu, sovint localitzades als voltants dels grans regadius històrics, com és el cas de l'Horta de València, entre altres factors, per la propaganda feta a exposicions realitzades en terres valencianes, l'objectiu de les quals era donar a conèixer les noves tècniques que, en el camp agrícola, estaven ja sent utilitzades en altres zones d'Espanya i de l'estranger. Entre d'altres cal ressaltar pels seus excel.lents resultats difusors l'Exposició de Motors i Màquines Elevadores d'Aigua, celebrada a València l'any 1880, i l'Exposició Mixta de Gandia l'any 1881

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.