Tornar

Estació i Torre de Llum del Trenet

Codi
16
Denominació
Estació i Torre de Llum del Trenet
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Estació
Data construcció
1895
Data transformacions
Ca. 1980
Accés tradicional
C/ Estació
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis del transport - Estacions de ferrocarril
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquesta estació es troba a les afores del nucli urbà de Picassent. Va ser construida cap a 1893 quan va arribar la línia fins a Picassent
És un edifici de planta rectangular, situat de manera paral.lela a un costat de les vies, on es troben les andanes. A més dins el mateix conjunt presenta una subestació elèctrica per a abastir la línia, que sembla que es tracte d'una construcció posterior
L'estructura de l'edifici és prou senzilla : es basa en un mur de càrrega perimetral de rajola, i dos pilars en el centre que sustenten una coberta a dues vessants de teula àrab sobre estructura de fusta. Cal destacar la disposició simètrica de les obertures exteriors pel que fa al conjunt de l'edifici, ja que s'obrin de la mateixa manera en cadascun dels costats paral.lels. Així mateix les façanes recaients tant a les andanes com a l'exterior es ressalten amb un frontó que a més de ressaltar l'eix de simetría de la façana, serveix per a amagar la teulada, que pels costats queda ocultada per un àmpit de rajola
En el seu origen, tal i com podem veure al seu projecte original, una de les meitats estava ocupada per la sala d'espera per a viatgers, mentre que l'altra es destinava a vivenda del personal de l'estació, amb els corresponents elements com ara cuina, rebost, cambra de bany, menjador, etc L'estació també tenia una altra dependència per al despatx de bitllets, amb accés directe des de l'andana. Cap a 1980, tot coincidint amb la modernització de la línia, el sòl de l'estació va ser sobreelevat per tal d'igualar-lo amb el de les noves andanes, amb la qual cosa es van modificar les proporcions de les obertures. També els murs van ser arrebossats amb morter de ciment i graves. Posteriorment la part de l'edifici corresponent a la vivenda ha estat ocupada per un bar

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.