Tornar

La Canal (Aqüeducte)

Codi
17
Denominació
La Canal (Aqüeducte)
Altra denominació
Enderrocat
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
La Pavidora
Data construcció
S.XVIII
Accés tradicional
Carretera de Silla a Toris
Estat contexte
Mal estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Aqüeductes
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Restes d'un antic aqueducte que salva el pas de la Sèquia de les Fonts sobre el barranc de Picassent. Com es pot observar en la fotografia antiga, el cabal discorria per una canal de fusta recolzada sobre uns peus que s'assentaven sobre tres tallamars construits de maçons units amb morter de calç, que encara es poden veure al llit del barranc
Actualment únicament es conserven, a més dels tallamars, els trams de sèquia immediatament anteriors i posteriors al canal de fusta, tots ells contruits amb pedres unides amb morter de calç
La sèquia de les fonts s'abastia de l'aigua del Clot de la Gramassada, al terme de Picassent. El seu cabal per a regar les hortes de Picassent i Alcàsser. La superficie regada era de 498 fanecades en Picassent i 372 en terme d'Alcàsser. Es tractava, per tant, d'un regadiu marginal dels nombrosos que s'articulaven al voltant de les hortes situades en les planes litorals de la Mediterrània. Un cas semblant a l'Horta Sud el trovem a les fonts del barranc de l'Horteta de Torrent, el cabal de les quals era aprofitat per a regar les hortes de Torrent i Picanya
Les restes de l'antic aqueducte que encara es conserven estan patint un progesiu procés de degradació. Per aixó pensem que, unit al procés de recuperació del llit del barranc dut a terme coincidint amb recent restauració del pont que dona accés a la població, podria plantejar-se una reconstrucción de les estructures de fusta desaparegudas en base al material gràfic disponible. D'aquesta manera, amb una inversió econòmica no massa elevada, espodria recuperar la imatge completa de l'aqueducte, la qual cosa permetria completar la lectura del conjunt en base a les restes que encara es conserven, i també es podria contribuir a frenar el procés de degradació que pateix l'entorn

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.