Tornar

Dipòsit d'Aigua Potable, C/ Albacete

Codi
18
Denominació
Dipòsit d'Aigua Potable, C/ Albacete
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
C/ Albacete
Barri
Creueta
Data construcció
Ca. 1950
Accés tradicional
C/ Albacete
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Dipòsits
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Es localitza en un turó situat a les afores de la població, prop de l'antic escorxador. L'emplaçament segueix la norma habitual seguint la tònica per a situar aquest tipus d'instal.lacions on es busquen aquells llocs elevats que afavoresquen la pressió en la caiguda de l'aigua i poder pujar així a les vivendes més altes de la població. No hem trobat cap pou en les immediacions del dipòsit
Ens trobem davant un dipòsit elevat sobre una torre, tot construit amb formigó armat sobre encofrat de fusta
La torre que sustenta el dipòsit està formada per vuit pilars disposats simètricament i units entre si amb quatre línies de tirants. Els pilars suporten un potent anell de formigó sobre el qual es construeix el dipòsit, que presenta el fons en forma de casquet esfèric o de tronc de con, per tal de facilitar el seu buidat
Els pilars de formigó serveixen de suport per a les tres línies de canonades de fibrocement utilitzades tant per omplir el dipòsit com per a buidar l'aigua i repartir-la entre les diferents de la població. Sobre un dels pilars discorre una escala de ferro de diversos trams que coincideixen amb els de l'alçat de la torre. Sobre cada canvi de nivell ix una plataforma que serveix de descans per a cada tram d'escala, que finalment condueix a la part superior del dipòsit, des d'on es pot accedir al seu interior per reparar els seus mecanismes, com ara les boies, etc
El seu estat de conservació és molt bo i sembla que ha estat restaurat recentment

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.