Tornar

Pantà d'Espioca

Codi
19
Denominació
Pantà d'Espioca
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
La Mareta
Data construcció
S.XVII
Accés tradicional
Camí d'Espioca
Estat contexte
Mal estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Centrals de Bombament-Pantans
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Es localitza en una vaguada d'àmplies dimensions entre camps de tarongers, creuada transversalment pel camí d'Espioca i acotada en el seu final pel barranc del Toll
Antic embassament construit amb maçons i morter de calç. Pel front on els murs presenten una major alçada, apareixen reforçats amb contraforts Actualment es troba reblida de sediments i la seua superficie de recepció plantada de tarongers. Com a senyalització de la cosntrucció i propietat existeix al peu de mur un medalló, mancant d'inscripció, tallat en pedra d'estil barroc
Tot atenent l'estranya disposició de la presa (en forma d'arc obert en el mateix sentit que el corrent de l'aigua), fa necessària la cosntrucció de contraforts per augmentar la seua resistència. A més per la seua escassa alçada podem deduir que es tracta d'una presa per a acumular l'escás cabal que circulava pel barranc del Toll i poder aprofitar-lo per a regar una reduida superficie de terra
Tot i estar aterrada, el seu estat de conservació es prou bo, tot i que cal tenir en compte futures transformacions agrícoles i moviments de terra que es puguen realitzar en la parcel.la, considerant que el conjunt no es troba protegit

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble