Tornar

Pont del Trenet a Vilanova de Castelló Sobre el Barranc Fondo

Codi
21
Denominació
Pont del Trenet a Vilanova de Castelló Sobre el Barranc Fondo
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
P.K. 22.2
Barri
La Coma
Data construcció
1895
Data transformacions
Ca. 1980
Accés tradicional
Camí del Toll
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts i viaductes ferrocarrils
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest element arquitectònic forma part de la línia de ferrocarril de via estreta que uneix València amb Villanueva de Castellón. La seua cosntrucció va començar l'any 1891 i el 1893 arribava a Picassent. Dos anys després, el 1895 s'inaugurava el traçat entre Picassent i Alberic, al qual pertany aquest pont construit per salvar el pas del Barranc Fondo.
Es tracta d'un pont de ferrocarril format per una llosa de formigó colorejat que es recolza sobre uns estreps de maçoneria rejuntada amb les cantoneres de carreus
L'aspecte actual es deu a una intervenció realitzada en la dècada dels vuitanta del segle XX dins un pla de renovació de la línia on es va substituir la biga de ferro de gelosía que es col.locar en el seu origen per salvar el llit del barranc Fondo. Tal i com es pot apreciar en la imatge de la fitxa del catàleg municipal, es tracta d'una biga de gelosia on els diferents perfils metàl.lics s'uneixen amb reblons. La barana de protecció finalitzava als extrems amb un motiu modernista
Tal i com es pot veure, es tracta d'un pont de les mateixes carácterístiques que el que va creua el barranc de Picassent, ja que aquests ponts obeeixen a un model únic que s'anava materialitzant en cada cas concret, canviant únicament les dimensions

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.