Tornar

Pont del Trenet a Vilanova de Castelló Sobre el Barranc de Picassent

Codi
22
Denominació
Pont del Trenet a Vilanova de Castelló Sobre el Barranc de Picassent
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
P.K. 18.1
Barri
Font de Llomet
Data construcció
1895
Data transformacions
Ca. 1980
Accés tradicional
Camí del Pla
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts i viaductes ferrocarrils
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La seua construcció va començar l'any 1891 i el 1893 arribava a Picassent. Dos anys després, el 1895 s'inaugurava el traçat entre Picassent i Alberic, al qual pertany aquest pont cosntruit per salvar el pas barranc de Picassent, en les immediacions de la font de l'Omet
Es tracta d'un pont de ferrocarril format per dues bigues de formigó que es recolzen sobre uns estreps de maçoneria rejuntada amb les cantoneres de carreus
L'aspecte actual es deu a una intervenció realitzada en la dècada dels vuitanta del segle XX dins un pla de renovació de la línia on es va substituir la biga de ferro de gelosia que es va col.locar en el seu origen per salvar el llit del barranc de Picassent. Tal i com es pot apreciar en la imatge que s'adjunta, es tracta d'una viga de gelosia on els diferents perfils metàl.lics s'uneixen amb reblons formant creus de Sant Andreu. La barana de protecció finalitzava als extrems amb un motiu modernista

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble