Tornar

Pont del Devadillo

Codi
23
Denominació
Pont del Devadillo
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Clot del Marquesot
Data construcció
1963
Accés tradicional
Camí del Devadillo
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest pont va ser inaugurat l'any 1963 per tal de salvar el pas sobre el barranc de Ninyerola del camí del Devadillo, que comunicava la part sudoest del terme amb nucli urbà de Picassent
Tot considerat l'amplària del caixer del barranc es recorre a l'arc parabol.lic de formigó armat, sol.lució ja emprada a altres ponts de caràcter monumental com ara el Viaducto de Terol (1929) i el pont de Sant Jordi d'Alcoi (1925-1931). Es tracta d'una tipologia de pont que ja es trobava prou experimentada en la data en que es construeix, però que resulta poc freqüent en aquest tipus de camins rurals o secundaris
L'estructura del pont és prou senzilla, ja que es basa en dos arcs paral.lels units mitjançant uns tirants de formigó armat que es recolcen ambdos extrems del llit del barranc. Sobre l'arc i els vessants del caixer s'alcen dues fileres de pilars units en paral.lel mitjançant una llinda en superior, els quals sustenten una gran llosa de formigó armat per on discorre la calçada. El pont s'acava a un dels costats amb unes pantalles de maçoneria ordinaria amb pedres rejuntades i carreus als cantons
La tècnica constructiva utilizada és el formigó armat amb encofrat de fusta. La superficie de la calçada és de formigó i les baranes estan fetes en base a perfils metal.lics units amb soldadura

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble