Tornar

Pont de la Carretera a Torís

Codi
24
Denominació
Pont de la Carretera a Torís
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Aigua - Salat
Data construcció
1880-1900 est.
Accés tradicional
Camí del corral del Sabater
Estat contexte
Regular
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Pont per a salvar el pas del barranc de Ninyerola que comunica la carretera de Silla a Toris amb l'interior del terme. Ens trobem davant una tipología de pont que recorre a unes sol.lucions constructives molt desenvolupades durant la segona meitat del segle XIX. Aquests ponts es cosntrueixen d'una manera masiva obeint els models oficials que seguien uns cànons establerts per la Direcció General de Carreteres o pels enginyers de més prestigi, mitjançant els quals es va fer possible la millora de la xàrxa de carreteres i de camins secundaris durant la segona meitat del segle XIX D'aquest tipus de pont tenim altres exemples dins aquest terme municipal, sobretot els construits a la carretera de Silla a Alborache
El pas sobre el llit del barranc se salva amb tres arcs de tres rosques de rajola aparellades recolzades sobre imposta de rajola. Les tres voltes es recolzen sobre murs mitgers de rajola aparellada a pam i mig amb base i tallamars no massa alts construits amb carreus. Els carcanyols estan tancats per parets de carreuons. Els ampits del pont estan construits amb tres plafons de paret de rajola aparellada a pam i mig, emmarcats amb pedra de carreu
Actualment la calçada es troba asfaltada

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble