Tornar

Pont de la Carretera a Alborache, Km 15'6

Codi
27
Denominació
Pont de la Carretera a Alborache, Km 15'6
Municipi
PICASSENT
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Ubicació
CV-415 PK. 15,6
Barri
Lloma del Llicenciat
Data transformacions
Ca. 1980
Accés tradicional
Carretera de Silla a Toris (VP.3065); (CV-415)
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Pont que permet el desguàs d'una rambla que creua pel traçat de la carretera de Silla a Alborache. Aquest pont respon a tipologies establertes durant la segona meitat del segle XIX que es van materialitzar en diferents llocs, variant únicament les mesures d'un cas a un altre
El pontó està format per un arc de mig punt de rajola aparellada a pam i mig recolzada sobre un estrep de carreus amb les cantoneres de rajola. Els carcanyols són de carreus sense rejuntar. Als costats del pontó hi trobem sengles pantalles de carreuó. Els ampits són de rajola amb els perfils remarcats per carreus
Durant la dècada dels vuitanta del segle XX es va ampliar l'amplària de la calçada, per la qual cosa es va desmuntar el costat esquerra (en direció a Picassent) i es va tornar a reconstruir la pantalla de carreus, tot i que la rosca de l'arc de rajola s'ha reconstruit amb formigó encofrat
En aquesta reconstrucció trobem certa sensibiltat, ja que s'han conservat les morfologies originals, i en les parts afegides s'han emprat materials nous, el que permet una fàcil lectura de la intervenció
Actualment la calçada es troba asfaltada

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble