Tornar

Fesa, Camí del Mas de l'Albudor 01

Codi
2
Denominació
Fesa, Camí del Mas de l'Albudor 01
Municipi
SILLA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Albudor
Data construcció
S.XIX
Accés tradicional
Camí del Mas de l'Albudor
Edifici instal·lació
Caseta de compuertas
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar (dir.)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La caseta de fesa és una tipologia de construcció vinculada a les infraestructures de reg d'una séquia, poc freqüent a l'Horta regada pel Túria
Consisteix en una xicoteta edificació a caball sobre el naixement d'una derivació de la séquia amb la finalitat de mantindre el control de l'aigua que discorre per la derivació en les mateixes mans que detenten el control de la porta de la fesa. Per tant ens trobem davant una construcció realitzada en sèrie al llarg del recorregut de la sèquia responent a uns models bàsics.
Aquest exemple, que es troba en el caixer principal de la séquia, és una construcció de planta rectangular de murs de rajola revestida de morter de ciment. Sobre un dels costats més àmples s'obri la porta formada per una fulla de ferro. La coberta és plana als costats i al centre s'alcen dues vessants de rajola plana aparellada de cantell, formant un frontó triangular. Encara amb la senzillesa proporcionada a l'escassa entitat de l'edificació, pot detectar-se perfectament la incorporació d'un llenguatge neoclàssic il.lustrat en la insistència amb la qual se subratlla el frontó. Per tant ens trobem davant un model de fesa que sembla posterior als models primitius del segle XVIII, però que encara conserva la pervivència del frontó triangular com a element arquitectònic identificatiu.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.