Tornar

Fesa, Camí del Cementeri

Codi
8
Denominació
Fesa, Camí del Cementeri
Municipi
SILLA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Albudor
Data construcció
Ca.1790
Accés tradicional
Camí del Cementeri
Edifici instal·lació
Caseta de compuertas
Estat contexte
Regular
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar (dir.)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La caseta de fesa és una tipologia de construcció vinculada a les infraestructures de reg d'una séquia, poc freqüent a l'Horta regada pel Túria
Consisteix en una xicoteta edificació a caball sobre el naixement d'una derivació de la séquia amb la finalitat de mantindre el control de l'aigua que discorre per la derivació en les mateixes mans que detenten el control de la porta de la fesa. Per tant ens trobem davant una construcció realitzada en sèrie al llarg del recorregut de la sèquia responent a uns models bàsics
Aquest exemple, que es troba en una de les derivacions que reguen el terme de Silla, és una construcció de planta quadrangular de murs de rajola aparellada a pam i mig. En un dels costats laterals s'obri la porta formada per una fulla, l'obertura de la qual s'allinda amb un arc pla de rajola. La coberta és a dues vessants de rajola plana aparellada de cantell, formant un frontó triangular que tot i la reduïda grandària de la construcció es ressaltada per una motllura en la part anterior i posterior. Encara amb la senzillesa proporcionada a l'escassa entitat de l'edificació, pot detectar-se perfectament la incorporació d'un llenguatge neoclàssic il.lustrat en la insistència amb la qual se subratlla el frontó. Per tant ens trobem davant un model de fesa que és originari de finals del segle XVIII quan es construeix la sèquia, i que, a diferència d'altres edificacions semblants, ha sobreviscut el pas del temps
Resulta curiós constatar la recomenació que en un passatge de les seues observacions fa Cavanilles per a que es realitzen aquestes construccions: "... Podrían remediarse semejantes robos [del agua], y mantenerse la buena fe, construyendo una casilla sobre el partidor de las aguas, cuya puerta quedase entregada a un hombre íntegro, encargado de poner y quitar las tablas a su tiempo"

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.