Tornar

Cementeri Municipal

Codi
11
Denominació
Cementeri Municipal
Municipi
SILLA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Barri
Albudor
Data construcció
1914
Data transformacions
Ca.1980
Accés tradicional
Camí del Cementeri
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Construccions funeraries - Cementeris
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un cementeri de dos recintes, que va ser construit l'any 1914. El segon recinte es va afegir al primer a les primeries de la dècada dels anys vuitanta del segle XX
El recinte original ocupa una superficie rectangular. El seu perímetre està tancat per un mur de maçoneria. El llenç que recau a la façana es troba arrebossat amb morter i pintat, i es on es situa la porta d'accés centrada en la façana. S'accedeix al seu interior travessant un pòrtic d'una vessant, on als costats trobem dues cambres destinades a sala d'autòpsies i dipòsit de cadàvers respectivament. En tot el seu perímetre s'adossa un cos de quatre pisos de nínxols, construits amb mur de rajola i revoltons i coberts amb faldó de teula àrab que vessa les aigües capa a l'exterior del recinte
Sembla que els més antics són els situats al costats sud i est, mentre que la resta es construiren en fases posteriors. Més endavant, ja possiblement a partir de la dècada dels quaranta el seu espai interior es va anar omplint amb la construcció de set blocs de pisos de nínxols alineats en dues fileres paral.leles des del mur dels fons cap a l'entrada, ocupant més o menys la meitat de la superficie del cementeri
En aquest cementeri trobem poques sepultures monumentals. Cal ressaltar el panteó exempt situat al centre del recinte, que destaca per la seua monumentalitat. Construit amb carreus de grans dimensions, presenta planta de creu grega, on destaca la façana on es localitza la porta d'accés que es remata amb un prominent frontó partit recolzat sobre columnes amb capitell jònic. Es tracta, per tots els seus trets, d'una arquitectura d'estil neobarroc amb trets classicistes, ja que utilitza elements de l'arquitectura clàssica, però articulats d'una manera lliure buscant una accentuació dels clarobscur
Cal ressaltar també altres dos panteons integrats en els blocs de ninxols situats en els dos angles del costat sud. Un d'ells empra un repertori classicista en els seus elements, ja que la seua façana es conforma amb un templet de frontó triangular recolzat sobre dos parells de columnes amb capitell jònic recolzades sobre una basa, sobre uns fons de rajola. L'altre dels panteons presenta la façana construida amb carreus i empra un llenguatge neogòtic utilitzant arquivoltes en l'intradós de la porta d'accés, pinacles amb xapitells, mènsules, etc
Durant l'èpocapreindustrial els cementeris se situaven dins els nuclis habitats al costat de l'esglèsia parroquial. Tot atenent els problemes de caràcter sanitari que podia presentar aquesta situació, la Real Cédula de 3 d'abril de 1787-Titulo III de la "Novísima Recopilación", que disposava l'obligació de copnstruir els cementeris a determinada distància dels nuclis habitats i la prohibició de soterrar dins les esglèsies llevat d'excepcions molt assenyalades. Aqueste normes no es compliren tan prompte com era d'esperar, sinó que començaren a fer-se realitat a partir dels greus episodis demortandat ocorreguts al llarg del segle XIX. En aquest sentit hi ha a l'Horta dos moments claus : el primer és el final de la guerra contra les tropes napoleòniques. El 15 de febrer i el 10 d'abril de 1816, per ordre del Exmo. Sr. Xavier Elio, Capità General i president de la Junta Superior de Sanitat, es remeten circulars als ajuntaments amn manament de procedir a la cosntrucció de cementeris fora dels nuclis habitats. El segón és la terrible epidèmia de còlera morbo que en 1885 va afectar la comarca, causant greus efectes entre la població

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.