Tornar

Quiosc, Passeig de l'Albereda

Codi
12
Denominació
Quiosc, Passeig de l'Albereda
Municipi
SILLA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Passeig de l'Albereda
Data construcció
Ca. 1950
Accés tradicional
Passeig de l'Albereda
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Quiosc situat en un parc urbà junt al passeig de l'Albereda. La seua planta ocupa una supeficie quadrangular, i el seu alçat, com és habitual en aquest tipus de construccions, es caracteriza per la seua lleugeresa, ja que es troba obert per les quatre cares per amplis finestrals, que es tanquen amb unes persianes metàl.liques. Per tant la seua estructura es redueix a quatre pilars de formigó armat que suporten una visera plana i una coberta de formigó a quatre vessants
Els elements decoratius són molt senzills, i es redueixen a uns planfons d'alicatats carèmica situats en la part inferior de cada obertura, i en unes boles de formigó que serveixen de remat a cada pilar i alcentre de la coberta

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.