Tornar

Transformador de Lllum, N-332

Codi
13
Denominació
Transformador de Lllum, N-332
Municipi
SILLA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
N-332
Barri
La Vega
Data construcció
Ca. 1950
Accés tradicional
N-332
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Electricitat - Gas - Estacions Transformadores
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest transformador es localitza a un costat de la Carretera Nacional 332al seu pas pel núcli urbà de Silla
És una torre de planta quadrangular cosntruida amb murs de rajola arrebossada amb morter de ciment i coberta plana de forjat de formigó armat. La coberta es troba remarcada per una cornisa de formigó i un ampit de rajola arrebossada de morter. Les obertures són escasses i estan formades pràcticament per la porta d'accés i altres de reduida grandària que serveixen per a la ventilació del seu interior. La porta d'accés i la finestra superior es troben unides per una franja ressaltada
Aquests edificis es construixen per albergar al seu interior el transformador que reduesca el voltatge de alta tensió. Aquest transformador abasteix d'energia una part del nucli urbà de Silla

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble