Tornar

Motor del Progrés o del Port

Codi
16
Denominació
Motor del Progrés o del Port
Municipi
SILLA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Port de Silla
Barri
La Torreta
Data construcció
Ca. 1894
Accés tradicional
Camí del Port
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un motor que serveix per a bombejar l'aigua dels arrossars cap al llac de lAlbufera, considerant que aquestes terres de marjal es troben per davall del nivell del llac
Aquest conjunt està format per un edifici de planta rectangular que és el resultat de succesives ampliacions com a conseqüència dels canvis en l'energia utilitzada per a moure màquines. El primer cos està format per un edifici de planta rectangular, alçat amb murs de maçoneria i coberta de teula àrab a dues vessants. Junt a una de les parets mitgeres està el fumeral, construit amb rajola aparellada a pam i mig, que servia per a expulsar els gasos produits per la combustió
El fumeral, seguint el model habitual de l'època, s'assenta sobre una base quadrada, mentre que el canó, de forma tronco-cònica, per impedir per la part superior l'entrada d'aire fred i facilitar així un corrent d'aire per inversió tèrmica, presenta secció octogonal. El cos quadrangular que serveix com a abse es remata amb una cornisa amb denticles, feta amb rajola. El fumeral es troba degollat i posteriorment s'ha adossat al seu voltant una escala per accedir a l'últim tram, que fa de mirador. Aquestes màquines a vapor estaven formades per un motor tèrmic amb pistó fix horitzontal i condensació i una roda de paletes que funcionava amb transmisió reductora de corretges. Es van difondre molt ràpidament en les zones d'expansió del regadiu, sovint localitzades als voltants dels grans regadius històrics, com és el cas de l'Horta de València, entre altres factors, per la propaganda feta a exposicions realitzades en terres valencianes, l'objectiu de les quals era donar a conèixer les noves tècniques que, en el camp agrícola, estaven ja sent utilitzades en altres zones d'Espanya i de l'estranger. Entre d'altres cal ressaltar pels seus excel.lents resultats difusors l'Exposició de Motors i Màquines Elevadores d'aigua, celebrada a València l'any 1880, i l'Exposició Mixta de Gandia l'any 1881
Possiblement com a consequència de l'electrificació es va afegir a un costat un cos de planta quadrangular construit amb murs de rajola i coberta de teula alacantina assentada sobre una estructura de biguetes de fusta. Aquesta caseta conté dos bombes elèctriques que s'utilitzen actualment, que es ouen mitjançant uns motors que transmetren el moviment a les bombes mitjançant unes corretges. Adossada a l'antiga caseta es va construir com a conseqüencia d'aquesta ampliació una torreta de planta rectangular i parets de rajola per a instal.lar-hi la comesa elèctrica, ja que capa a la dècada dels anys cinquanta es va generalitzar l'electrificació de tots els motors. Posteriorment s'ha construit una darrera torreta, que és la que s'utilitza a hores d'ara, quedant la primitiva sense ús

Procés

Revisió fitxa 2010: les dues turbines tenen la suficient potència per moure 60.000 litres per minut, que es vessen a dos braçals respectius corresponents als arrossars d'un costat i altre del motor. Pren l'aigua del Canal del Port.

Calendari

Revisió fitxa 2010: és un dels motors més freqüentats del terme. Hi van tant propietaris de les terres i peixcadors a xarrar baix el menut palmeral com membres del "Club Piragüisme Silla". El mirador de l'antic fumeral ja no s'utilitza.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.