Tornar

Magatzem de Moret

Codi
21
Denominació
Magatzem de Moret
Municipi
SILLA
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Avda. d'Espioca
Barri
Quatre Camins
Data construcció
Ca.1910
Accés tradicional
Avda. Espioca
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Magatzems industrials
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquest edifici es localitza junt a la Carretera Reial a la zona del Quatre Camins de Silla on a les primeries del segle XX es van ubicar algunes fàbriques, constituint una de les concentracions industrials més primerenques i més actives de la comarca
Respon a la tipologia de nau industrial amb coberta a dos vessants sobre armadura, de la qual no coneixem més detalls per no haver pogut accedir a l'interior de l'edifici. L'única nau que forma el conjunt actualment presenta la coberta de plaques de fiborecement. Però allò més destacable és la façana, que presenta una disposició simètrica dels seus elements. La porta d'accés es troba centrada, i a cada costat s'obri un finestral respectivament. Les seues embocadures s'emmarquen amb montllura que imita un encoixinat de carreus. L'hastial es remata de forma graonada amb pinacles semblants als que decoren les façanes de l'estació del Nord de València, que presenten una clara influència del magatzem de José Campo que el mateix Demetri Ribes va projectar l'any 1913 i que es troba al carrer de les Illes Canàries de València. A diferència d'aquell, no es recorre a la decoració de plafons ceràmics i per aixó els escassos repertoris ornamentals es concentren en el rosetó central i en les plaques de guix decorades amb motius vegetals. Per tant aquesta façana constitueix una mostra d'estil sezecionista que cal relacionar amb la producció arquitectònica de Demetri Ribes

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.