Tornar

Casa forta de la Bardissa

Codi
03.30.082-003
Denominació
Casa forta de la Bardissa
Altra denominació
Torre Albardesa
Municipi
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Partida Albardesa, 13
Ús primitiu
Defensiu
Ús actual
Residencial
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009194
Data anotació
22/03/96
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Genèric

Pròxima a un encreuament de camins, se situa en un pla en la franja de terreny existent entre el nucli urbà i el litoral. La creixent urbanització fa que hui es trobe en una zona amb creixent augment de vivenda unifamiliar. Es tracta realment d'una Casa Forta que ocupa en planta un rectangle de huit o nou metres en direcció est, i tres i mig aproximadament en la direcció oposada. L'entrada esta situada en la façana de llevant, de la que es conserva un buit gran acabat en arc de mig punt realitzat igual que els muntants amb pedra tosca (pedra de les pedreres locals). Consta la construcció de dues plantes, amb la coberta substituïda per terrassa petjable. L'escala està en el cantó sud-est, és de planta quadrada i sobreïx del pla de cobertes, amb la qual cosa s'aconseguix una talaia a major altura, sent en definitiva el lloc de protecció més destacat en l'edificació. Les grans transformacions existents en el conjunt dificulten el coneixement detallat de les seues característiques formals originals. (S.Varela)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.