Tornar

Torre Bolufer

Codi
03.30.082-005
Denominació
Torre Bolufer
Municipi
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Camino de la Fontana
Època
S.XVI-XVII
Ús primitiu
Defensiu
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives - Torres vigies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009196
Data anotació
22/03/96
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Genèric

Es troba situada escassament a tres-cents metres de la torre Pelleter, com ella en el pla, i manté un contacte visual amb la mateixa. És en concret una Casa Forta de planta rectangular de quatre per huit metres de costat, esta última en direcció est. L'entrada es troba en la façana sud, formada per un buit acabat en arc de mig punt, format este com els muntants per carreuat de pedra tosca. Per damunt de l'accés hi ha un xicotet buit i sobre ell, a nivell de la terrassa hi ha un matacà per a la protecció de l'entrada. Els murs són de paredat reforçat amb carreuat en els cantons i formació de buits. Les fatxades ara estan emblanquinades. En l'interior hi ha dos plantes habitables, sent plana i petjable la coberta. L'escala se situa en el cantó sud-oest, la seua altura és major que la resta de l'edificació i sobreïx considerablement de la resta de la casa. Va tindre l'edificació una ampliació cap al costat de llevant, es tracta d'un cos amb crugia del mateix ample que la casa original. Com en esta els buits i els cantons estan reforçats de carreus. (S.Varela)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.