Tornar

Torre de Portichol

Codi
03.30.082-008
Denominació
Torre de Portichol
Altra denominació
Torre del cap Prim
Municipi
XÀBIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Cercano al Cabo de San Martín
Època
S.XV
Ús primitiu
Defensiu
Estil
Gòtic
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives - Torres vigies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009199
Data anotació
22/03/96
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Delimitat - Delimitació definitiva - Planejament urbanístic aprovat
Planejaments
Nom Informe Data informe Data publicació BOP
Homologación Modificativa del PGOU en el área del Portitxol Favorable30/01/0808/05/09

La torre se situa en les proximitats del Cap de Sant Martí, en la partida del Portichol de la qual pren el nom. En realitat sobre una cota de certa elevació que permet el control visual de les platges situades a nord i sud del referit cap; així com de la xicoteta illa pròxima al litoral, situada en els voltants de la torre. És una torre cilíndrica d'uns sis metres de diàmetre en la zona inferior. L'altura total pot aconseguir uns tretze metres. El tram inferior té una altura que representa una quarta o cinquena part del conjunt, presenta també una sabata més ampla que serveix de reforç i proporciona estabilitat estructural. Possiblement la torre té origen tarde medieval; alguna font bibliogràfica cita l'any 1424, com l'època de realització en el regnat d'Alfons V d'Aragó. En aquella època degué ser més baixa, en aqueix sentit sembla indicar l'existència de mènsules i matacanes situats en el tram central del cilindre. Potser en època posterior va ser recrecida amb la mateixa tècnica de maçoneria esquerdejada. Ja en data recent seriosa sobreelevada amb l'addicció de dues filades de cadirat, aconseguint l'altura actual. Possiblement l'accés va estar situat on ara, si bé amb l'escala realitzada sobre el recrecido de la sabata. En comprovar aquesta dada influeix l'existència del matacán protegint des de l'alt del buit d'accés. (S.Varela)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.