Tornar

Iglesia Parroquial de San José

Codi
03.31.045-002
Denominació
Iglesia Parroquial de San José
Altra denominació
Iglesia del Patriarca San José
Municipi
BOLULLA
Comarca
LA MARINA BAIXA
Província
Alacant
Localització
C/ Plaza
Època
S.XVII (1732) inscripción; S.XIX (1822); S.XX (1994) torre
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Religioso
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.