Tornar

Iglesia Parroquial de Santa Ana

Codi
03.30.117-001
Denominació
Iglesia Parroquial de Santa Ana
Municipi
SANET Y NEGRALS
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
C/ Dr. Tomás Mut, 1
Època
S.XVIII; S. XIX
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.