Tornar

Iglesia Parroquial de Santa Ana

Codi
03.30.117-001
Denominació
Iglesia Parroquial de Santa Ana
Municipi
SANET Y NEGRALS
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
C/ Dr. Tomás Mut, 1
Època
S.XVIII; S. XIX
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.