Tornar

Castillo del Río

Codi
03.29.019-001
Denominació
Castillo del Río
Municipi
ASPE
Comarca
EL VINALOPÓ MITJÀ/ EL VINALOPÓ MEDIO
Província
Alacant
Localització
Cerro cercano al río Vinalopo
Època
S.XII
Ús primitiu
Defensivo
Estil
Arquitectura Islámica
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Castells
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0010625
Fecha anotación
09/05/01
Tipus de delimitació
Genérico

Es troba situat en les proximitats del riu Vinalopó, en el marge esquerre aigües baix. Un paratge d'escàs cultiu i arbratge; per les proximitats discorre la carretera d'accés a Asp des de la carretera general Alacant-Madrid. Pròxim, encara que en el marge dret, hi ha un aqüeducte el traçat del qual seguix el llit del riu en el seu tram d'acostament al pantà d'Elx. Es tracta d'un turó rocós que forma el llit del riu Vinalopó. En concret en este lloc oferix aspecte de penya aïllada, de parets rocoses i tallades en quasi tot el contorn. Esta configuració millora les condicions en la defensa de les construccions de la fortalesa. Hui el terreny es troba terraplenament i només es pot distingir la presència de cinc torres o cubs de planta quadrada i els llenços de muralla disposats entre ells. Queden recolzats sobre una cota elevada de base rocosa orientada a sud. La forma actual de la roca en què s'orienta suggerix un recinte que seguix eixa disposició, amb la cota més alta en el vèrtex nord i amb lleuger descens cap al sud, on d'altra banda la superfície es va ampliant. Les cales arqueològiques realitzades han permés conéixer que les edificacions, que són probablement vivendes, arriben fins a l'extrem de ponent; que al seu torn és recaient al llit del riu Vinalopó. El tram de muralla que es conserva està format per una base de paredat que permet regularitzar el terreny. Sobre ella es conserva en diferent estat el mur de tàpia. La perduda de la crosta exterior és la raó de la desaparició d'importants capes de terra interior. Segons la bibliografia consultada el castell és construcció almoràvit del primer terç del segle XII. (S.Varela)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.