Tornar

Núcleo Histórico Tradicional de Agres

Codi
03.26.003-003
Denominació
Núcleo Histórico Tradicional de Agres
Altra denominació
Casco Antiguo
Municipi
AGRES
Comarca
EL COMTAT
Província
Alacant
Localització
Cercano a la Sierra de Mariola
Tipologia
Infraestructures - Assentaments - Asentaments urbans - Centres urbans
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
NHT-BRL
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El municipi d'Agres se situa als peus de la serra de Mariola, sobre una lleugera elevació que permet el domini visual de la xicoteta vall. Tot el conjunt s'estructura entorn d'un eix longitudinal que fa d¿Agres un poble allargat. Destaca la imatge del Castell-Convent que es visualitza des de diversos punts del municipi. La plaça és un altre lloc a assenyalar, punt neuràlgic com en molts altres pobles, i és en aquesta on es troben els edificis més característics com ara l'ajuntament i l'església. L'arquitectura popular és en conjunt homogènia, les cases no sobreïxen de tres altures; els estucs emblanquinats, i de vegades en color crema, en són una altra de les característiques. Les cobertes són a dues aigües i amb teula, i donen uniformitat visual. Com a nota tradicional del poble hi ha imatges pintades en taulelleria, col·locades en xicotets altars, disposats en alguns carrers del municipi.

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble