Tornar

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves

Codi
03.30.047-005
Denominació
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves
Altra denominació
Iglesia de la Virgen de las Nieves
Municipi
CALP
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Plaza Iglesia
Època
S.XIV origen; S.XVII-XVIII torre; S.XX (ca 1970) iglesia nueva
Ús primitiu
Religiós
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.