Tornar

Calvario

Codi
03.30.085-001
Denominació
Calvario
Municipi
LLÍBER
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Calvaris
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)