Tornar

Iglesia Parroquial de Jesús Pobre

Codi
03.30.063-010
Denominació
Iglesia Parroquial de Jesús Pobre
Altra denominació
Convento de Jesús Pobre
Municipi
DÉNIA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Plaza de la Iglesia, 2
Època
S.XVII (1660) iglesia; S.XVIII (1798) convento
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Residencial
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Convents
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (en Tramitació)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.