Tornar

Núcleo Histórico Tradicional

Codi
03.33.059-009
Denominació
Núcleo Histórico Tradicional
Altra denominació
Barrio de la Morería
Municipi
CREVILLENT
Comarca
EL BAIX VINALOPÓ
Província
Alacant
Tipologia
Infraestructures - Assentaments - Asentaments urbans - Centres urbans
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Nucli històric tradicional
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)