Tornar

Palacio - Castillo de Betxí

Codi
12.06.021-003
Denominació
Palacio - Castillo de Betxí
Altra denominació
Castillo de los Cardona
Municipi
BETXÍ
Comarca
LA PLANA BAIXA
Província
Castelló
Localització
Plaza Mayor
Ús primitiu
Residencial
Estil
Gòtic - Renaixement
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Edificis agrícoles o residencialss fortificats
Foto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009702
Data anotació
03/03/97
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Delimitat - Planejament especial provisional

En el nucli de la població es troba aquest Palacio. Va ser construït a la fi del segle XVI sobre una fortalesa medieval de la qual es conserva un arc apuntat que dona pas al pati, i es troba enfront de la porta d'entrada. Es tracta d'un edifici de planta quadrangular que va tindre quatre torrasses a les cantonades, i un fossat que l'envoltava per motius de defensa, després de la guerra de la Germanies i les revoltes dels moriscos. De les torrasses sol es conserva la part baixa dels dos posteriors, amb basament de cadirat en talús amb un bordó sobre el qual arranca la fàbrica de maçoneria. Dels quals flanquejaven la façana només queden els fonaments. La part més antiga és l'annexa a la crugia del fons, que forma una nau rectangular l'eix major de la qual aquesta orientat nord-sud. Aquesta coberta amb volta de canó realitzada en rajola. L'edifici s'ordena mitjançant un pati central d'estil renaixentista. Realitzat entre 1510 i 1571; consta de tres arcs carpanells, en els costats majors i dos de major amplària en els menors, amb decoració de medallons en els carcanyols i les claus marcades característic de l'estil renaixentista. Els arcs estan sustentats per columnes jòniques. A l'exterior degué tindre una àmplia façana de la qual únicament es conserva la portada encoixinada d'influència vignolesca (el tractat de Vignola es va difondre cap a 1560). Es desenvolupa amb un arc de mig punt flanquejat per pilastres clar exemple del renaixement ple. Les diferents intervencions, no massa afortunades, a les quals s'ha vist sotmés han desvirtuat el seu estat original, podent en l'actualitat conéixer aproximadament com era la seua planta, ja que té edificacions de nova construcció annexes.

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.