Tornar

Torre de la Casa Palacio de los Boil o Sardenyola

Codi
46.13.135-002
Denominació
Torre de la Casa Palacio de los Boil o Sardenyola
Altra denominació
Casa Palacio de Serdanyola
Municipi
GODELLA
Comarca
L'HORTA NORD
Província
València
Localització
Próxima a la iglesia parroquial
Època
S.XVIII
Ús primitiu
Residencial
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Edificis agrícoles o residencialss fortificats
Foto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració singular
Anotació Ministeri
R-I-51-0004368
Data disposició
11/06/79
Data publicació BOE
13/07/79
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Genèric

Al costat de l'Església Parroquial de Sant Bartolomé Apóstol, en el centre del nucli urbà, i limitant amb la séquia de Moncada pel sud-est es troba aquesta torre que formava part de la casa pairal dels Sardenyola. Casa datada en el segle XV destruïda en la Guerra Civil. Aquest pavelló de la torre data del segle XVIII, i va ser construït en el costat sud-oriental de l'hort de la Casa Palacio. Es tracta d'una edificació de planta rectangular, de 12,13 x 5,20 metres, que inclou la torre en una de les seues cantonades; continuant aquesta última verticalment per damunt de la resta de l'edificació. A la torre es troba l'escala que dona accés a les dues plantes superiors de l'edifici, així com a la part superior de la torre. La planta baixa té dues estades, una d'elles de menor grandària aquesta coberta amb volta bufada, i l'altra amb bigues de fusta. En aquesta es troba la porta d'accés, mirant cap a l'Església Parroquial de Sant Bartolomé Apóstol, estant desviada a l'esquerra de la façana. A més es desenvolupen dues finestres en aquesta planta. La primera planta té coberta llisa i en ella es desenvolupen al llarg de l'edifici quatre balcons, un en cada façana, i una finestra. La segona planta és de xicoteta altura, i presenta uns òculs i una xicoteta finestra que dona a l'escala. Al llarg de la torre es distribueixen xicotetes finestres. A l'interior, en la planta baixa no es conserva paviment original. En el primer pis es conserven en el paviment taulells de tipus "mocadoret" verd i blanc amb tres sanefes de motius florals que els envolten, repetint-se el motiu a la sala xicoteta annexa. En el segon pis el paviment alterna taulells blancs amb uns altres amb decoració floral, són d'una major grandària que els del pis inferior i presenten una sanefa amb motius fruiters, i a les cantonades es representa el sol. La torre presenta a l'interior una escala amb barana de ferro. La decoració es basa en taulells del segle XVIII en el paviment, frontis d'escala i sòcol. La coberta exterior de l'edifici és a quatre vessants, sent aquesta a l'interior una sostrada de fusta de parell i filera amb taulells. La torre aquesta coberta a quatre aigües truncada per un tambor octogonal sobre el qual es disposa una volta semiesfèrica. El tambor té quatre finestres en quatre costats, mentre que en els altres quatre nínxols es representen estàtues que simbolitzen les quatre estacions. A l'exterior la volta aquesta coberta amb teula blava i blanca vidriada combinada. La fàbrica de l'edifici és de rajola amb pedra en els recercados de les finestres, balcons, porta i a les cantonades de l'edifici. A l'esquerra de l'edifici es conserva una porta amb un fragment de mur que sembla ser que va pertànyer al palau. Va ser restaurat en 1942.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.