Tornar

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Codi
12.05.040-016
Denominació
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Altra denominació
Casa Ayuntamiento
Municipi
CASTELLÓ DE LA PLANA
Comarca
LA PLANA ALTA
Província
Castelló
Localització
Plaza Mayor
Època
S.XVII-S.XVIII (1689-1716); S.XX
Ús primitiu
Administratiu
Ús actual
Administratiu
Estil
Barroc
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis administratius públics - Ajuntaments
Foto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració singular
Anotació Ministeri
R-I-51-0012163
Data disposició
28/09/07
Fecha publicación DOGV DOGV
05/10/07
Data publicació BOE
24/01/08
Publicacions DOGV
Incoación
Declaración
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Delimitat - Delimitació definitiva - Declaració amb entorn Veure delimitació al mapa
Data publicació BOE
24/01/08
Publicacions DOGV
Incoación
Declaración
Data disposició
28/09/07
Fecha publicación DOGV
05/10/07

L'Ajuntament es troba en la plaça major. Es va començar a alçar a la fi del segle XVII. Vi a substituir a l'antiga casa de la vila que s'havia quedat xicoteta, i es trobava en mal estat. En 1687 es van encarregar les traces al mestre Gil Torralba, dos anys més tard continuen les obres amb el mestre Melchor Serrano, Alcazar, Claret i José Serrano. Va ser inaugurat en 1716. Es tracta d'un edifici exempt de planta rectangular amb una escala central de marbre que dona accés a les diferents dependències. A l'exterior l'alçat és en tres cossos separats per cornises. La planta baixa s'organitza amb un pòrtic de cinc arcs de mig punt que contínua amb altres dues, un en cada lateral. Estan alternats per pilastres amb capitells d'ordre toscà. La planta noble té un divisió vertical en cinc, amb pilastres corínties amb un entaulament llis. Té tres balcons, el central corregut, amb cinc obertures coronades per frontons triangulars partits amb una rematada piramidal, que s'alternen amb frontons semicirculars amb decoració de veneres. El tercer cos és de dimensions més reduïdes, se separa per una cornisa volada. Es distribueix amb cinc balcons senzills flanquejats per pilastres. L'edifici remata amb una balustrada. En 1799 es van ampliar les presons, que van romandre en l'edifici dos segles des de la seua construcció. Més tard, en 1843, es va reformar el saló de Sessions i es realitze la decoració del sostre amb una pintura al·legòrica de la ciutat de Castelló. En 1916, l'arquitecte municipal, Sr. Francesc Tomas Traver realitze un projecte que va canviar la façana. Es van canviar les reixes dels balcons per unes balustrades de pedra artificial, en el pis principal el balcó corregut passe a ser individualitzat. Després de la Guerra Civil es van reformar les façanes lateral i principal, d'aquesta manera van desaparéixer les dues torres dels angles, així com l'ampit de rematada que es va substituir per l'actual balustrada. Els balcons es van tornar a realitzar amb reixes. Les ultimes reformes es van realitzar en 1951-1953 i 1969 per Manuel Romani Miquel.

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.