Tornar

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles

Codi
12.08.063-001
Denominació
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles
Municipi
FUENTE LA REINA
Comarca
EL ALTO MIJARES
Província
Castelló
Localització
Plaza de la Iglesia s/n
Època
S.XVII; S.XVIII
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.