Tornar

Núcleo Histórico Tradicional

Codi
12.01.141-001
Denominació
Núcleo Histórico Tradicional
Altra denominació
Conjunto Histórico Artístico
Municipi
ZORITA DEL MAESTRAZGO
Comarca
ELS PORTS
Província
Castelló
Tipologia
Infraestructures - Assentaments - Asentaments urbans - Centres urbans
Foto Inmueble
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Nucli històric tradicional
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El nucli urbà de Sorita es desenvolupa sobre un entresolat entre dos barrancs que aboquen al Bergants. Per tant, la seua estructura urbana és la típica dels pobles que es desenvolupen en pendent. L'edificació se situa en la vessant sud a la recerca del sol, deixant la zona més alta i airejada per a les eres, la vessant nord es troba buida. L'estructura viària és una trama de carrers perpendiculars, les longitudinals són llargues i es desenvolupen segons les corbes de nivell, les transversals són perpendiculars a les primeres i es resolen amb escales, ja que porten les línies de màxima pendent. Dins dels espais urbans cal destacar l'entorn de l'església, amb una plaça quadrada davant de la fatxada principal. L'entorn de l'Ajuntament amb una plaça triangular i un curiós cas d'alineació en escala. Els carrerons, trama urbana de carrers estrets i empinats, en la zona Oest. Els porxes, exemple de la tipologia característica de la comarca i, que a Sorita es donen de forma puntual en la zona sud. Les eres en la zona alta estan delimitades pels pallers. (Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Els Ports de Morella i la Tinença de Benifassà.)

Fotos

Foto Inmueble