Tornar

Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol

Codi
12.05.031-001
Denominació
Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol
Municipi
BORRIOL
Comarca
LA PLANA ALTA
Província
Castelló
Localització
C/ Palacio 1
Època
S.XVI; S.XVIII
Ús primitiu
Religioso
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Foto Inmueble
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Fotos

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.