Tornar

Iglesia Parroquial de San Miguel (Herbeset)

Codi
12.01.080-010
Denominació
Iglesia Parroquial de San Miguel (Herbeset)
Municipi
MORELLA
Comarca
ELS PORTS
Província
Castelló
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)