Tornar

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Codi
03.30.071-007
Denominació
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel
Municipi
GATA DE GORGOS
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Plaza de la Iglesia, 18
Època
S.XVIII
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Religiós
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.