Tornar

Torre Árabe

Codi
46.16.007-003
Denominació
Torre Árabe
Municipi
ALBAL
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Plaza García Sanchis
Època
S.XI
Ús primitiu
Defensivo
Ús actual
Museístico
Estil
Arquitectura Islámica - Arquitectura Medieval
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0010732
Fecha anotación
19/02/02
Tipus de delimitació
Genérico

La torre es troba en el centre de la població, en una xicoteta plaça a què recauen dos del seus fronts, en els altres dos fronts existixen adossades. En el "Llibre del Repartiment" de València, consta la donació que va fer de l'alqueria àrab en 1238, el Rei Jaume I a Gil d'Atrosillo. Sis anys més tard ell va vendre la venda d'Albal al capítol de València que va conservar definitivament el senyoriu. Es tracta d'una torre d'origen àrab, de planta rectangular, les dimensions de la qual són 6,10 metres per 5,01 metres de costat. El sistema constructiu es caracteritza per l'existència de quatre murs de càrrega, construïts amb tàpia de terra i calç i encofrada amb taules paral·leles. La tàpia està feta amb una proporció elevada de pedres no tallades que integren 2/3 parts del conglomerat. S'observen 16 tapiades que constituïxen tres cossos diferenciats, coberts per volta de canó. S'accedix per un va situat en el mur de llevant i ubicat en el cos inferior. Ha estat restaurada i dedicada a museu etnològic. (C.Pérez-Olagüe)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.