Tornar

Castillo Palacio de la Baronía

Codi
46.16.015-002
Denominació
Castillo Palacio de la Baronía
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Plaza del Castell
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Edificis agrícoles o residencialss fortificats
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Genèric

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.