Tornar

Castillo Palacio de la Baronía

Codi
46.16.015-002
Denominació
Castillo Palacio de la Baronía
Municipi
ALCÀSSER
Comarca
L'HORTA SUD
Província
València
Localització
Plaza del Castell
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Edificis agrícoles o residencialss fortificats
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Tipus de delimitació
Genèric

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.