Tornar

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Codi
03.31.033-005
Denominació
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel
Municipi
BENIFATO
Comarca
LA MARINA BAIXA
Província
Alacant
Localització
Plaza de la Iglesia s/n
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.