Tornar

Iglesia Parroquial de San José

Codi
03.30.029-003
Denominació
Iglesia Parroquial de San José
Municipi
BENIGEMBLA
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
C/ Llarg
Època
S.XIX (1833-1895)
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Religiós
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.