Tornar

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados

Codi
03.27.009-037
Denominació
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados
Altra denominació
Iglesia de la Mare de Deu dels Desamparats
Municipi
ALCOI
Comarca
L'ALCOIÀ
Província
Alacant
Localització
Plaza de la Marededéu, 1
Època
S.XIX (1844) proyecto; 1852 construcción
Estil
Neoclasicista
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.