Tornar

Castillo de San Fernando

Codi
03.32.014-086
Denominació
Castillo de San Fernando
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Monte Tossal
Època
S.XIX (1808-1810); 1812 rampa
Ús primitiu
Defensiu
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Forts
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0010624
Data anotació
09/05/01
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Genèric

Es troba sobre la cima de l'anomenada muntanya Tossal, que domina la part de ponent de la ciutat d'Alacant i des d'on també s'albira el castell de Santa Bàrbara. La seua finalitat estratègica es justifica en la necessitat de completar el sistema defensiu d'Alacant, que té el seu centre principal en Santa Bàrbara. Precisament es tractava d'evitar la col·locació de peces d'artilleria enemigues que actuaren indiscriminadament contra la ciutat i el propi castell, fet que ja havia ocorregut durant els primers anys del segle XVIII. La planta és de forma irregular, malgra la presència de diversos baluards en punta. Les dependències queden disposades en diverses plataformes que descendixen per la vessant de llevant. Les fàbriques són de murs de paredat irregular, presa amb morter de calç i arena, els cantons i part de les baranes del coronament situat per damunt del bordó, presenten fàbriques de rajola massissa. La forma plàstica que el caracteritza és una potent torrassa de forma troncocònica. Es troba situat en uns dels cantons que dominen la ciutat històrica. En realitat és una peça que encercla una part de la muntanya, ja que no és buit. Està construït en carreu fins a la meitat de la seua altura, i carreuat i paredat la meitat superior. Les cortines de les muralles són extenses i atalussades en un únic pla en cada tram. Connecten amb diversos baluards de planta poligonal. Hi ha una àmplia i profund fossat sec, situat en el costat nord que separa el recinte principal de les avantdefenses. Recaient al costat de llevant i sobre una esplanada queden els cossos d'aquarterament de les tropa. Té dos portes d'entrada. Una al nord i la segona en l'accés del camí en rampa que connecta directament amb la ciutat. Ambdues portes recauen a un fossat sec, buit que era salvat mitjançant un pont llevadís. Les dues portes estan amb pilars de pedra, són prismàtics de secció horitzontal quadrada de grans dimensions. Un tercer buit o porta gran se situa al costat de la base del tronc de con de la torrassa de cantó. Possiblement va ser realitzat amb motiu de la conversió de la vessant de la muntanya en parc urbà. Els aspectes ornamentals resulten d'escassa entitat. Cal citar el bordó en semicercle que remata la fàbrica del cos superior i els baluards. Les figures de lleons sobre els pilars de la porta d'accés des de la ciutat i els escuts existents en els de l'accés pel costat nord. (S.Varela)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.