Tornar

Iglesia Parroquial de la Asunción de María y torre campanario

Codi
12.03.044-003
Denominació
Iglesia Parroquial de la Asunción de María y torre campanario
Municipi
CERVERA DEL MAESTRE
Comarca
EL BAIX MAESTRAT
Província
Castelló
Localització
C/ de la Iglesia s/n
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.