Tornar

Iglesia Parroquial de San Roque

Codi
12.08.064-001
Denominació
Iglesia Parroquial de San Roque
Municipi
FUENTES DE AYÓDAR
Comarca
EL ALTO MIJARES
Província
Castelló
Localització
Plaza de la Iglesia
Època
S.XVII
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Residencial
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.