Tornar

Santuario de Nuestra Señora de Vallivana

Codi
12.01.080-014
Denominació
Santuario de Nuestra Señora de Vallivana
Municipi
MORELLA
Comarca
ELS PORTS
Província
Castelló
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Religiós
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Santuaris
Foto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.