Tornar

Iglesia de San Nicolás actual Museo del Sexenio

Codi
12.01.080-019
Denominació
Iglesia de San Nicolás actual Museo del Sexenio
Altra denominació
Ermita de San Nicolás
Municipi
MORELLA
Comarca
ELS PORTS
Província
Castelló
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies - Ermites
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)