Tornar

Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena

Codi
12.03.102-002
Denominació
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena
Municipi
SANTA MAGDALENA DE PULPIS
Comarca
EL BAIX MAESTRAT
Província
Castelló
Localització
Plaza de la Iglesia, 5
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.