Tornar

Iglesia del Convento de la Purísima. Capuchinos

Codi
46.24.006-009
Denominació
Iglesia del Convento de la Purísima. Capuchinos
Altra denominació
Iglesia del Convento de los Capuchinos
Municipi
ALBAIDA
Comarca
LA VALL D'ALBAIDA
Província
València
Localització
Plaza del Convento
Època
S.XVI (1598)
Ús primitiu
Conventual
Ús actual
Diocesano
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.